ترجمة سورة الحجر

الترجمة البوسنية للمختصر في تفسير القرآن الكريم
ترجمة معاني سورة الحجر باللغة البوسنية من كتاب الترجمة البوسنية للمختصر في تفسير القرآن الكريم .
من تأليف: مركز تفسير للدراسات القرآنية .

O kur’anskim smo skraćenicama govorili na početku sure el-Bekara. Ovo su ajeti časnog i uzvišenog Kur’ana, kojeg je objavio Uzvišeni Allah i u njemu objasnio vjerovanje i vjerozakon.
Kad im na Sudnjem danu bude jasno da su na dunjaluku bili krivovjerni, da su vjerovali u neistinu, nevjernici će zažaliti što nisu bili muslimani.
Poslaniče, pusti poricatelje neka jedu kao što stoka jede i neka se naslađuju ovozemaljskim, prolaznim užicima koji im ulijevaju dugu nadu i odvraćaju od vjerovanja i činjenja dobrih djela. Znat će oni u kakvu će se nevolju uvaliti kad budu vraćeni Gospodaru na Sudnjem danu.
Mi smo gradove i sela čiji stanovnici bijahu zulumćari uništavali upravo onda kad bi došao njihov kraj poznat Allahu, ni prije ni poslije.
Neka zulumćari ne budu obmanuti time što im Allah daje vremena. Onda kad je određeno, određeni narod bude uništen.
Mekanski višebošci govorili su Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Ej ti koji tvrdiš da ti se objavljuje Knjiga, tvrdeći to ti se ponašaš kao što se ludi ljudi ponašaju!”
Zbog čega ne dovedeš meleke koji će posvjedočiti u tvoju korist, odnosno zašto ne moliš Boga da nas uništi jer ne vjerujemo!
Pobijajući ovaj zahtjev krivovjernih, Gospodar je rekao: “Meleke šaljemo u skladu s mudrosti koja to iziskuje, i to onda kad dođe vrijeme da određeni narod bude kažnjen. Ukoliko pošaljemo meleke da ih unište kao nevjernike, nećemo im dati roka, nego ćemo ih trenutno uništiti.”
Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, knjigu koja sadrži opomenu ljudima, i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti, tj. čuvat ćemo ga od dodavanja i oduzimanja, mijenjanja i iskrivljavanja.
Vjerovjesniče, prije tebe slali smo poslanike nevjerničkim zajednicama, no oni su ih u laž utjeravali. Dakle, ti nisi prvi poslanik koga njegov narod smatra lašcem.
Nevjerničkim zajednicama nijedan poslanik nije došao, a da ga nisu proglasili lašcem i da ga nisu ismijavali.
Kao što smo poricanje uveli u srce prijašnjih naroda, tako ćemo ga uvesti u srce mekanskih višebožaca, tim prije jer glave okreću i inate se.
Oni neće vjerovati u Knjigu koja je objavljena Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a zna se da je Gospodar kažnjavao narode koji su poricali ono što su im poslanici njihovi donosili. Neka oni koji poriču uzmu pouku iz tvog poslanstva.
Kad bi Uzvišeni Allah dao da se inadžije, na temelju jasnih i nepobitnih dokaza, uvjere u istinu, i da im na nebu otvori kapiju kroz koju bi se uspinjali, oni opet ne bi povjerovali.
Dakle, ne bi povjerovali, nego bi rekli: “Onemogućeni smo da vidimo! Ovo što vidimo jest čarolija, i mi smo opčinjeni!”
Na nebu smo veličanstvena sazviježđa stvorili kako bi se ljudi prema njima upravljali na putovanjima, na moru i na kopnu. Ukrasili smo ih kako bi bila pokazatelj Allahove moći.
Svevišnji Allah sačuvao je nebo od svakog šejtana, koji je udaljen od Allahove milosti.
Onog šejtana koji kradom prisluškuje nebeske vijesti stigne svjetlica i uništi.
Zemlju smo prostrli, da bi ljudi na njoj živjeli, i po njoj čvrste palanine razbacali, kako se ne bi potresala. Pored toga, na Zemlji smo učinili da raste bilje, onoliko koliko treba i ono koje treba, u skladu s Našom mudrosti.
Ljudi, stvorili smo na Zemlji hranu i piće, koji su vam na raspolaganju sve dok živite. Mi hranimo ljude i životinje, a ne vi.
Jedino Mi stvaramo sve čime se koriste ljudi i životinje. Ono što stvorimo, to stvorimo u određenoj mjeri, sukladno Našoj mudrosti i htijenju.
Mi stvaramo kišu u nagomilanim oblacima, i vi tu vodu, koju vam spuštamo, ne možete pohraniti u Zemlji u vidu rijeka i bunara – Mi to činimo.
Mi ćemo mrtve proživiti nakon smrti, kao što živima, onda kad im dođe čas smrtni, uzimamo duše. Mi smo vječni, Mi ćemo naslijediti Zemlju i sve što se na njoj nalazi.
Mi znamo ko se prije vas rodio i umro, a znamo i ko će se poslije vas roditi te umrijeti. Ništa nam od toga nije skriveno.
Poslaniče, tvoj Gospodar će sve ljude sabrati na Danu sudnjem, kako bi dobre nagradio, a zločeste kaznio. On mudro određuje. On sve zna i ništa Mu ne promiče.
Mi smo stvorili Adema od suhe ilovače, koju kada pokucaš - čuje se zvuk, i ona je bila crne boje i njen se miris promijenio uslijed dugog stajanja.
A prije nego što ćemo stvoriti Adema, stvorili smo džine od vatre užarene.
Sjeti se i spomeni, Vjerovjesniče, kad se Gospodar obratio melekima – Iblis bijaše s njima zajedno: “Ja ću stvoriti čovjeka od suhe ilovače, koja ispušta zvuk kada se u nju pokuca i čiji se miris promijenio uslijed dugog stajanja.”
I kad mu dam lik i u njega udahnem dušu, vi mu se poklonite pokoravajući se Meni i pozdravljajući njega, Adema!
Meleki su sproveli ovu Allahovu zapovijed, svi, niko nije izostao.
Ali Iblis, koji bijaše s melekima, no ne bijaše jedan od njih, nije se poklonio Ademu.
“Zašto se nisi pokorio s melekima, koji su poslušali Moju zapovijest?”, upitao je Allah Iblisa.
Iblis je, oholeći se, odgovorio: “Ne priliči mi da se poklonim čovjeku koga si stvorio od blata ustajalog!”
Tad je Allah protjerao Iblisa iz Dženneta, i udaljio ga je od Svoje milosti.
I rekao mu da će ostati u prokletstvu i daleko od Allahove milosti, do Sudnjeg dana.
Iblis reče: “Gospodaru moj, daj mi vremena, nemoj me usmrtiti do Smaka svijeta!”
“Eto, bit ćeš jedan od onih kojima ću dati rok”, Allah reče.
Dat ću ti rok do prvog puhanja u rog, do trenutka kad će pomrijeti sve što postoji.
Iblis reče: “Gospodaru, zbog toga što si me u zabludu odveo, ja ću ljudima na Zemlji poroke lijepim prikazivati, i zacijelo ću ih odvoditi s Pravog puta!”
“Ali neću moći zavesti Tebi odane robove”, doda Iblis.
Allah je rekao: "Ovo je Pravi put k Meni", a to znači: ovo je put koji Meni vodi.
Ti, Iblise, nećeš imati nikakve vlasti nad onim Mojim robovima koji budu iskreni i Meni odani, već ćeš jedino moći zavoditi one zalutale.
Džehennem će biti mjesto sastanka za Iblisa i sve one koji ga budu slijedili.
Džehennem ima sedam kapija i kroz svaku će kapiju proći određen broj Iblisovih sljedbenika.
Oni koji su se Allaha bojali, pa su izvršavali vjerske naredbe, a sustezali se od onog što im je bilo zabranjeno, oni će u džennetskim baščama pored izvorā biti.
Prije nego što u Džennet stupe, njima će biti rečeno: “Uđite u Džennet sigurni, straha i svakog nedostatka oslobođeni!”
I Mi ćemo zlobu, neprijateljstvo i mržnju iz prsa njihovih odstraniti, pa će kao braća na divanima sjediti i jedni u druge gledati.
U Džennetu ih neće doticati umor. Oni iz Dženneta neće biti izvedeni, nego će u njemu zauvijek ostati.
Poslaniče, izvijesti Moje robove da sam Ja Oprostitelj, Onaj Koji prašta pokajnicima, te da sam prema njima milostiv.
Pored toga ih obavijesti da je Moja kazna veoma bolna, pa neka se pokaju da bi Moj oprost zaslužili i Moje se kazne sačuvali.
Poslaniče, izvijesti ljude o Ibrahimu, alejhis-selam, kome su meleki donijeli radosnu vijest da će dobiti sina i da će Lutov narod biti uništen.
Meleki su ušli kod Ibrahima i nazvali mu selam, a on im je otpozdravio na ljepši način. Zatim im je ponudio pečeno tele, misleći da se o ljudima radi. Pošto nisu počeli jesti, Ibrahim reče: “Mi smo se vas uplašili.”
Meleki odgovoriše: “Ne plaši se! Donijeli smo ti radosnu vijest, da ćeš imati sina koji će biti učen.”
Čudeći se toj radosnoj vijesti, koju su donijeli meleki, Ibrahim upita: “Ja sam ostario i snagu izgubio, pa kako je moguće da steknem dijete?”
Meleki izaslanici rekoše Ibrahimu: “Mi ti donosimo istinitu radosnu vijest, u koju nema nikakve sumnje. Zato nemoj biti jedan od onih koji gube nadu!”
“Nadu u Allahovu milost mogu izgubiti samo oni koji su skrenuli s Pravog puta”, kaza Ibrahim.
Zatim Ibrahim upita: “A koji je tačno razlog vašeg dolaska od Allaha, o izaslanici?”
Oni odgovoriše: “Nas je Gospodar poslao da uništimo Lutove sunarodnjake koji su ogrezli u zlu i koji uveliko remete red na Zemlji.”
Dodali su da će te kazne biti pošteđeni vjernici iz Lutove porodice i njegovi sljedbenici. Oni će, dakle, biti spašeni.
A žena Lutova, ona će biti kažnjena jer smo tako odredili i presudili.
Pošto meleki izaslanici dođoše Lutovoj porodici u ljudskom liku.
Lut im reče da su oni ljudi koje niko ne poznaje.
Izaslanici rekoše: “Ne boj se! Mi smo donijeli kaznu u koju sumnjaju tvoji sunarodnjaci.”
I kazaše da su donijeli istinu, u kojoj nema lakrdije, te da istinu govore.
Zapovjedili su mu da izvede svoju čeljad u gluho doba noći, te mu rekoše da se niko ne okreće da bi vidio kakve su kazne dopali krivovjerni. Kazaše mu da ide onamo kamo im je Gospodar naredio.
Stavili smo Lutu do znanja, posredstvom objave, da će njegovi sunarodnjaci nevjerici biti uništeni u svitanje.
Stanovnici Sodome dođoše veseli zbog Lutovih gostiju, očekujući da će s njima činiti nemoral.
Lut im reče: “Ovo su moji gosti, i nemojte me sramotiti pred njima time što ćete pokazati da s njima želite spolno općiti.”
Dodao je: “Bojte se Gospodara, te se sustegnite od nemorala, i nemojte me svojim gnusnim djelom ponižavati!”
Lutovi sunarodnjaci povikaše: “Zar ti nismo zabranili da ma koga ugostiš?”
Lut im se obratio pred gostima, ograđujući se: “Eto vam žena, stupite u brak s njima ako želite udovoljavati svojim strastima.”
Tako mi života tvog, Poslaniče, Lutov narod bijaše duboko ogrezao u slijeđenju strasti.
Kad se Sunce pomaljalo, Lutove je sunarodnjake zadesio gromoglas.
Zatim smo njihova naselja izvrnuli, pa smo učinili da ono što je gore bude dolje. Potom smo na njih sručili kamenje od tvrde gline.
U kazni koja je pogodila Lutove sunarodnjake nalaze se znaci za one koji o tome razmišljaju.
Naselja u kojima je živio Lutov narod nalaze se pored puta, vide ih putnici koji njime prolaze.
To što se dogodilo sadrži pouke onima koji vjeruju.
Šuajbov narod, koji živjaše u Ejki, selu u kojem se nalazi brojno gusto drveće, bio je nasilnički narod, tim više jer nisu vjerovali u Allaha i smatrali su Šuajba lašcem.
Kaznili smo Šuajbova narod. Naselja u kojima su živjeli Lutov i Šuajbov narod nalaze se pored puta, vide ih putnici koji njime prolaze.
Stanovnici Hidžra, tj. Semud, poricali su sve poslanike time što su poricali Saliha, poslanika koji je njima poslan. (Hidžr je mjesto između Hidžaza i Šama.)
Stanovnicima Hidžra podastrli smo jasne dokaze da je istina ono u što ih Salih poziva i što im od Gospodara dostavlja. Jedan od tih dokaza jest pojava deve iz stijene. Pa ipak, oni te pokazatelje nisu uzimali u obzir i nisu im pridavali nikakvu pažnju.
Salihovi sunarodnjaci klesali su kuće u brdima, vjerujući da će im one pružiti zaštitu od svega od čega strahuju.
Međutim, njih u svitanje zadesi strašan glas.
Ni imeci koje su stekli ni njihove nastambe u brdima nisu ih mogli sačuvati od kazne.
Mi smo nebesa i Zemlju i ono što je između njih mudro i s istinom stvorili, a ne uzalud. Čas oživljenja zacijelo će doći, zato se ti, Poslaniče, od višebožaca okreni i velikodušno im oprosti.
Poslaniče, tvoj Gospodar sve stvara i On sve zna.
Mi smo ti objavili el-Fatihu, koja se sastoji od sedam ajeta. Ona je Kur'an veličanstveni.
Vjerovjesniče, ne pružaj poglede svoje na ono što Mi dajemo na uživanje nekim od njih i ne budi tužan zbog toga što oni poriču vjerske istine, a prema vjernicima blag i ponizan budi!
I reci, Božiji Poslaniče: “Ja samo jasno upozoravam na kaznu!”
Opominjem vas kako vas ne bi zadesilo ono što je zadesilo one koji su podijelili Allahovu knjigu, pa u jedan dio povjerovali, a drugi dio porekli.
Dakle, opominjem vas kako vas ne bi zadesilo ono što je zadesilo one koji su podijelili Allahovu knjigu, pa su kazali da je sihr, odnosno poezija, odnosno proročanstvo.
Poslaniče, tako Mi tvog Gospodara, ti će ljudi biti pozvati na odgovornost za to što su Knjigu podijelili u dijelove.
Također ćemo ih pozvati na odgovornost zbog nevjerstva i grijeha koje su činili na dunjaluku.
Vjerovjesniče, dostavljaj vjeru i pozivaj Allahu, a nemoj se obazirati na ono što govore i rade višebošci.
Nemoj ih se bojati. Mi ćemo te, Poslaniče, osloboditi i sačuvati Kurejšija koji su vođe nevjerstva i što se rugaju.
Oni koji pored Allaha drugog boga uzimaju, takvi će saznati zle posljedice širka kojeg čine.
Poslaniče, Mi dobro znamo da ti je teško u duši zbog toga što te krivovjerni utjeruju u laž i rugaju ti se!
Zato ti slavi Allaha time što ćeš negirati sve ono što Mu ne priliči i hvali Ga iznoseći Njegova savršena svojstva. Uz to robuj Gospodaru i obavljaj namaz. Eto, pomoću toga ćeš odstraniti tugu i težinu u duši.
I budi ustrajan u robovanju Allahu, sve dok te na tome smrt ne zatekne.
Icon