ترجمة سورة الحجر

الترجمة البوسنية - ميهانوفيتش
ترجمة معاني سورة الحجر باللغة البوسنية من كتاب الترجمة البوسنية - ميهانوفيتش .
من تأليف: محمد مهانوفيتش .

Elif-lam-ra. Ovo su ajeti Knjige, Kur'ana jasnog!
Oni koji ne vjeruju često će žaliti što muslimani nisu bili.
Pusti ih neka jedu i naslađuju se, i neka ih zavarava nada - znat će oni!
A nijedno naselje nismo uništili a da mu nije propisan određeni rok.
Nijedan narod ne može ni ubrzati ni usporiti vrijeme mu određeno.
Oni govore: "Hej ti kome se Opomena objavljuje, ti si uistinu lud!
Zašto nam meleke ne dovedeš, ako si jedan od iskrenih?!
Mi meleke šaljemo samo s Istinom, a da ih pošaljemo, tada se njima ne bi vremena dalo.
Mi, uistinu, Opomenu objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti.
I prije tebe poslanike smo narodima prijašnjim slali.
I nijedan im poslanik nije došao a da mu se nisu izrugivali.
Eto, tako dajemo da to uđe u srca prestupnika.
Oni u njega neće vjerovati, a već je primijenjena zakonitost kažnjavanja na narodima prijašnjim.
Kad bismo im kapiju na nebu otvorili i oni se kroz nju uspinjali,
opet bi oni, sigurno, rekli: "Pogledi očiju su nam opijeni, štaviše, mi smo ljudi opčinjeni.
Mi smo na nebu velike zvijezde stvorili i okitili ga za one koji posmatraju.
I zaštitili smo ga od svakog šejtana prokletog.
A onoga koji kradom prisluškuje stiže plamen vidljivi.
A Zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine postavili i učinili da na njoj sve s mjerom raste.
I tu smo vam dali sve što je za život potrebno, a i onima koje vi ne hranite.
I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga Mi dajemo samo po mjeri određenoj.
Mi šaljemo vjetrove da oplođuju, a iz neba spuštamo vodu pa vas njome napajamo - vi je niste u stanju zadržati.
I samo Mi dajemo život i smrt, i samo Mi sve nasljeđujemo.
I samo Mi znamo one koji su vam prethodili, i samo Mi znamo one koji će poslije doći.
A On, Gospodar tvoj, zaista će ih sabrati. On je Mudri i Sveznajući.
Mi smo stvorili Adema od suhe gline; od blata glatkoga.
A još prije stvorili smo džine od vatre užarene.
I kad Gospodar tvoj reče melecima: "Ja ću stvoriti čovjeka od suhe gline, od blata glatkoga.
I kad mu dam lik i u njega udahnem dušu, vi mu na sedždu padnite!"
Svi meleki su skupa sedždu učinili,
osim Iblisa; on je odbio da bude s onim koji su sedždu učinili.
"O Iblise", reče On, "zašto nisi bio s onima koji su sedždu učinili?"
"Nije moje da učinim sedždu čovjeku koga si stvorio od suhe gline, od blata glatkoga."
"Onda izlazi iz Dženneta", reče On, "zaista si proklet!
I neka se prokletstvo zadrži na tebi do Dana sudnjega!"
"Gospodaru moj", reče on, "daj mi vremena do Dana kad će oni biti oživljeni!"
"Daje ti se vrijeme", reče On,
"do Dana već određenog."
"Gospodaru moj", reče, "kao što si me u zabludu doveo, tako ću i ja njima na Zemlji poroke lijepim činiti i sve ću ih zavesti,
osim Tvojih iskrenih robova među njima."
"Ovo je Pravi put k Meni", reče On.
"Ti nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim, osim nad onima koji te budu slijedili, od onih zalutalih;
za sve njih Džehennem će odredište biti,
on sedam kapija ima i kroz svaku će određen broj njih proći."
Zaista će bogobojazni u džennetskim baščama i pored izvora biti.
"Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni!"
Mi ćemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti; kao braća će biti, jedni naspram drugih oni će na divanima sjediti.
Tu ih umor neće doticati, oni odatle nikada neće izvedeni biti.
Kaži robovima Mojim da sam Ja, zaista, Oprostitelj grijeha, Milostivi,
ali da je i kazna Moja, doista, bolna kazna!
I obavijesti ih o gostima Ibrahimovim,
kada su mu ušli i rekli: "Selam!", on je rekao: "Prepali smo vas se!"
"Ne plaši se!", rekoše, "donosimo ti radosnu vijest, imat ćeš sina koji će znan biti."
"Donosite radosnu vijest sada kad me je starost ophrvala?", reče on, "čime ćete me obradovati?"
"Donosimo ti radosnu vijest koja će se doista obistiniti", rekoše oni, "zato ne budi među očajnicima!"
"A ko osim oni koji su zabludjeli gubi nadu u milost svoga Gospodara?!", reče on.
I upita: "A koji je tačno razlog vašeg dolaska, o izaslanici?"
"Mi smo", rekoše, "zaista, bili poslani i narodu koji je prestupe činio,
izuzev Lutove porodice, njih ćemo, zaista, sve spasiti,
osim žene njegove, ona će, odredili smo, biti od onih koji će ostati i kaznu iskusiti."
I kad izaslanici dođoše do Lutove porodice,
on reče: "Vi ste, doista, ljudi neznani!"
"Ne", rekoše oni. "Donosimo ti ono u što ovi stalno sumnjaju,
donosimo ti ono što će se sigurno dogoditi, a mi, zaista, istinu govorimo.
Izvedi porodicu svoju u gluho doba noći, a ti budi na začelju njihovu, i neka se niko od vas ne osvrće, i idite tamo gdje vam se naređuje!"
I Mi smo mu objavili ono što će se zbiti: da će oni, svi do posljednjeg, u svitanje uništeni biti.
I dodoše stanovnici grada, veseli.
"Doista su ovo moji gosti", reče, "pa me ne sramotite,
i bojte se Allaha, i mene ne ponižavajte!"
"A zar ti nismo zabranili da muški svijet ugošćavaš?"
On reče: "Evo vam za brak kćeri mojih, ako to hoćete učiniti!"
A života mi tvoga, oni su u pijanstvu svom lutali.
I njih je zadesio strašan glas kad je Sunce izlazilo,
i Mi smo učinili da ono što je bilo gore bude dolje, i na njih smo kišu grumenja od skamenjene gline sručili.
U tome su, zaista, znaci za one koji o tome pronicljivo razmišljaju,
a naselje je baš uz postojeći put.
U tome su, zaista, znaci za one koji vjeruju.
A i stanovnici Ejke bili su zulumćari,
pa smo ih kaznili, i oba naselja su uz put koji se vidi.
I stanovnici Hidžra su poslanike lažnim smatrali,
a Mi smo im znakove Naše bili dali, ali su se oni od njih okretali.
Oni su kuće u brdima klesali, vjerujući da su sigurni,
pa i njih u svitanje strašan glas zadesi,
i ne bijaše im ni od kakve koristi ono što su stjecali.
Mi smo nebesa i Zemlju i ono između njih s Istinom stvorili. Čas oživljenja će zacijelo doći, zato ti velikodušno oprosti,
Gospodar tvoj je, zaista, Stvoritelj svega, Sveznajući.
Mi smo ti dali sedam ajeta, koji se ponavljaju a i Kur'an veličanstveni.
Ne pružaj poglede svoje na ono što Mi dajemo na uživanje nekima od njih i ne budi tužan zbog njih, a prema vjernicima blag budi,
i reci: "Ja sam samo upozoritelj jasni."
Isto tako smo i urotitelje opomenuli,
one koji Kur'an na dijelove podijeliše.
I tako Mi Gospodara tvoga, njih ćemo sve na odgovornost pozvati
za ono što su radili!
Ti javno ispovijedaj ono što ti se naređuje i višebožaca se okani.
Zaista ćemo te sačuvati onih koji se rugaju,
koji pored Allaha drugog boga uzimaju; i znat će oni!
Mi dobro znamo da ti se u prsima steže zbog onoga što oni govore,
zato, veličaj Gospodara svoga i hvali Ga, i budi od onih što na sedždu padaju,
i Gospodaru svome ibadet čini sve dok ti smrt - ono što je neupitno - ne dođe!
Icon