ترجمة سورة النبأ

Bosnian - Bosnian translation
ترجمة معاني سورة النبأ باللغة البوسنية من كتاب Bosnian - Bosnian translation .

En-Nebe'


O čemu oni jedni druge pitaju?

O vijesti velikoj,

o kojoj oni različita mišljenja imaju.

To nije dobro, oni će saznati sigurno!

I još jednom, to nije dobro, oni će saznati sigurno!

Zar Zemlju posteljom nismo učinili,

i planine stupovima,

i vas kao parove stvorili,

i san vaš počinkom učinili,

i noć pokrivačem dali,

i dan za privređivanje odredili,

i iznad vas sedam silnih sazdali,

i svjetiljku plamteću postavili?

Mi iz oblaka vodu obilno spuštamo

i činimo da uz njenu pomoć raste žito i bilje,

i bašče guste.

Dan sudnji je, zaista, već određen,

Dan kada će se u Rog puhnuti, pa ćete vi, sve skupina po skupina, dolaziti,

i nebo će se otvoriti i mnogo kapija imati,

i planine će se zdrobiti i priviđenje će biti.

Džehennem će zasjeda postati,

nasilnicima mjesto povratka –

u kome će zauvijek ostati:

u njemu svježine neće osjetiti, ni pića okusiti,

osim vrele vode i kapljevine,

kazne prikladne.

Oni nisu očekivali da će račun polagati

i dokaze Naše su pretjerano poricali,

a Mi smo sve pobrojali i zapisali –

pa trpite, mučenje ćemo vam sve gorim učiniti.

A onima koji su se Allaha bojali želje će se ostvariti:

bašče i vinogradi,

i djevojke mlade, godīnā istih,

i pehari puni.

Tamo prazne besjede i neistinu neće slušati,

Gospodar tvoj će ih darom obilnim nagraditi,

Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, Milostivi, kome neće smjeti niko prvi riječ prozboriti

na Dan kada Džibril i meleki budu u redove poredani, kada će samo onaj kome Milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći.

To je neizbježan Dan, pa ko hoće, Gospodaru svome će, kao utočištu, poći.

Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na Dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti: "Da sam, bogdo, zemlja ostao!"
Icon