ترجمة سورة النبأ

Knut Bernström - Swedish translation
ترجمة معاني سورة النبأ باللغة السويدية من كتاب Knut Bernström - Swedish translation .


VAD FRÅGAR de varandra om

[De frågar] om det viktiga tillkännagivandet,

om vars [innebörd] meningarna går isär.

Men [de behöver inte fråga]! De skall snart få visshet.

Ja, de skall sannerligen snart få visshet!

HAR VI inte gjort jorden till en bädd [över vilken ni kan resa ert tält för att] få vila

Och [har Vi inte gjort] bergen som tältpålar?

Vi har skapat er i par, [män och kvinnor,]

och Vi har skänkt er sömnen som ett avbrott för vila

och gjort natten som ett täcke

och dagen så att ni [kan se] att förtjäna ert bröd.

Och Vi har välvt sju fast hopfogade [himlar] över er

och [där] skapat en vitglödande lampa.

Och Vi pressar ut vattnet ur regnmolnen i rikliga flöden

och frambringar därmed säd och [annan] växtlighet

och rikt blommande trädgårdar.

TIDEN FÖR Åtskillnadens dag [då de goda skall skiljas från de onda] är fastställd.

Det är den Dag då det skall stötas i basunen och ni skall skynda fram [ur gravarna] i myllrande massor,

och himlen skall öppnas som [om den varit försedd med] portar

och bergen skall tona bort som hägringar.

Och helvetet som [ständigt] lurar på [offer]

skall välkomna de trotsiga syndarna.

Där skall de förbli under oöverskådlig tid

utan att känna svalka och utan att få dricka

annat än skållhett vatten och den motbjudande [vätska som sipprar ur ett sår], -

en lön som svarar mot [deras handlingar]!

De fruktade varken räkenskapen [eller domen]

och de förkastade alla Våra budskap som lögn,

men allt [vad de har gjort] har Vi fört upp i en bok.

[Och Vi skall säga:] "Smaka nu [frukten av era handlingar] - Vi skall [hädanefter] bara hopa nya lidanden över er!"

I sin triumf får de gudfruktiga glädjas åt

lummiga parker och [spaljéer av] vindruvor

och följeslagerskor, evigt unga som de själva,

och bägare fyllda till brädden [med paradisets vin].

Där skall de varken höra tomt och meningslöst tal eller lögner.

[Detta är] din Herres belöning - som Han skänker enligt [Sin] räkning -

Herren över himlarna och jorden och allt som är däremellan, den Nåderike! Ingen skall kunna tala till Honom

den Dag då själarna och änglarna står uppställda på led och ingen tar till orda utom den som fått den Nåderikes tillåtelse och han säger inte annat än det som är rätt och sant.

Så kommer Sanningens dag att vara. Låt då den som så vill, försöka finna vägen tillbaka till sin Herre [medan det är tid]!

Vi har varnat er för ett straff som är nära förestående [och som kommer att drabba er] den Dag då människan ser [klart], vad hon har sänt framför sig [till Domen], och då den som förnekade sanningen skall säga: "Ack, om jag nu hade varit mull och jord!"
Icon