ترجمة سورة النبأ

الترجمة الفيتنامية
ترجمة معاني سورة النبأ باللغة الفيتنامية من كتاب الترجمة الفيتنامية .
من تأليف: حسن عبد الكريم .

Chúng đang hỏi nhau điều gì vậy?
Về các nguồn tin vĩ đại,
Điều mà chúng không đồng ý với nhau;
Không, chúng sẽ sớm biết!
Rồi, nhất định không! Chúng sẽ sớm biết!
Há TA đã không làm trái đất như một chiếc giường,
Và những quả núi như những cột trụ?
Và TA đã tạo các ngươi thành cặp đôi.
Và làm giấc ngủ của các ngươi thành một sự nghỉ ngơi.
Và làm màn đêm thành một tấm phủ,
Và làm ban ngày để tìm kế sinh nhai.
Và TA đã dựng bên trên các ngươi bảy cái (tầng trời) vững chắc,
Và làm một chiếc đèn (mặt trời) chói sáng.
Và ban nước xuống dồi dào từ các đám mây chứa nước mưa.
Mà TA dùng để làm mọc ra trái hạt và cây cối.
Và vườn tược cây lá xum xuê.
Quả thật, Ngày Quyết Định là một cuộc hẹn ấn định,
Ngày mà Còi Hụ sẽ hụ vang rền và các ngươi sẽ đến từng đoàn;
Và bầu trời sẽ được mở toang như cửa mở,
Và những quả núi sẽ bị dời đi như ảo ảnh.
Quả thật, hỏa ngục là một chỗ mai phục,
Một chỗ ngụ cho những kẻ vượt quá mức tội lỗi,
Chúng sẽ ở trong đó đời đời,
Trong đó, không có gì mát để nếm cũng chẳng có gì để uống.
Ngoại trừ một loại nước cực sôi và chất mủ hôi tanh.
Một phần đền xứng đáng.
Quả thật, chúng không màng đến việc phán xử.
Và chúng triệt để phủ nhận các Lời Mặc Khải của TA.
Và TA đã cho ghi mọi điều vào một quyển sổ.
Bởi thế, hãy nếm (Lửa); do đó, TA sẽ không thêm gì cả cho các ngươi ngoài hình phạt.
Quả thật những người ngay chính sợ Allah sẽ thành đạt;
Những ngôi vườn tươi tốt và những vườn nho;
Những trinh nữ với bộ ngực căng tròn cùng lứa tuổi;
Và một cốc đầy (rượu).
Không nghe một lời sàm sỡ và gian dối nào trong đó;
Một phần thưởng từ Thượng Đế của Ngươi, một món quà đã được tính toán
(Bởi) Thượng Đế của các tầng trời và trái đất và của mọi vật giữa hai (trời đất), Đấng Rất Mực Độ Lượng mà không ai được quyền đôi co.
Ngày mà Thiên Thần libril và các Thiên Thần đứng thành hàng. Không ai được nói ngoại trừ người nào mà Đấng Rất Mực Độ Lượng cho phép; và y sẽ nói điều nào đúng đắn.
Đó là Ngày của sự Thật. Bởi thế, người nào muốn, hãy chọn lấy một chỗ ngụ với Thượng Đế của y.
Quả thật, TA đã cảnh cáo các ngươi về một sự trừng phạt gần kề, Ngày mà con người sẽ thấy cái mà bàn tay của y đã gởi đi trước và người vô đức tin sẽ than: “Thiệt thân tôi mất! Ước gì tôi là cát bụi!”
Icon