ترجمة سورة النبأ

الترجمة البوسنية - كوركت
ترجمة معاني سورة النبأ باللغة البوسنية من كتاب الترجمة البوسنية - كوركت .
من تأليف: بسيم كركوت .

O čemu oni jedni druge pitaju?
O vijesti velikoj,
o kojoj oni različita mišljenja imaju.
To nije dobro, oni će saznati sigurno!
I još jednom, to nije dobro, oni će saznati sigurno!
Zar Zemlju posteljom nismo učinili,
i planine stupovima,
i vas kao parove stvorili,
i san vaš počinkom učinili,
i noć pokrivačem dali,
i dan za privređivanje odredili,
i iznad vas sedam silnih sazdali,
i svjetiljku plamteću postavili?
Mi iz oblaka vodu obilno spuštamo
i činimo da uz njenu pomoć raste žito i bilje,
i bašče guste.
Dan sudnji je, zaista, već određen,
Dan kada će se u Rog puhnuti, pa ćete vi, sve skupina po skupina, dolaziti,
i nebo će se otvoriti i mnogo kapija imati,
i planine će se zdrobiti i priviđenje će biti.
Džehennem će zasjeda postati,
nasilnicima mjesto povratka –
u kome će zauvijek ostati:
u njemu svježine neće osjetiti, ni pića okusiti,
osim vrele vode i kapljevine,
kazne prikladne.
Oni nisu očekivali da će račun polagati
i dokaze Naše su pretjerano poricali,
a Mi smo sve pobrojali i zapisali –
pa trpite, mučenje ćemo vam sve gorim učiniti.
A onima koji su se Allaha bojali želje će se ostvariti:
bašče i vinogradi,
i djevojke mlade, godīnā istih,
i pehari puni.
Tamo prazne besjede i neistinu neće slušati,
Gospodar tvoj će ih darom obilnim nagraditi,
Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, Milostivi, kome neće smjeti niko prvi riječ prozboriti
na Dan kada Džibril i meleki budu u redove poredani, kada će samo onaj kome Milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći.
To je neizbježan Dan, pa ko hoće, Gospodaru svome će, kao utočištu, poći.
Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na Dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti: "Da sam, bogdo, zemlja ostao!"
Icon