ترجمة سورة النبأ

الترجمة البوسنية - ميهانوفيتش
ترجمة معاني سورة النبأ باللغة البوسنية من كتاب الترجمة البوسنية - ميهانوفيتش .
من تأليف: محمد مهانوفيتش .

O čemu oni jedni druge pitaju?!
O Vijesti velikoj,
o kojoj se oni razilaze.
Tako ne treba, oni će saznati sigurno!
I opet, tako ne treba, oni će saznati sigurno!
Zar Zemlju kolijevkom nismo učinili,
i planine kao klinove,
i vas kao parove stvorili,
i vaš san smirajem učinili,
i noć odjećom učinili,
i dan za privređivanje odredili,
i iznad vas sedam čvrstih sazdali,
i svjetiljku plamteću postavili?!
Mi iz kišnih oblaka vodu obilnu spuštamo
da njome žito i bilje izvedemo,
i bašče guste.
Dan suda je, zaista, već određen,
Dan kada će u rog biti puhnuto, pa ćete vi, sve skupina po skupina dolaziti,
i nebo će biti otvoreno i mnogo će kapija imati,
i planine će pokrenute biti i priviđenje će postati.
Džehennem će, doista, zasjeda biti,
obijesnima mjesto povratka,
u kome će zauvijek ostati,
u njemu nikakve svježine neće osjetiti, ni pića okusiti,
osim vrele vode i ledenohladne i smrdljive kapljevine,
kazne prikladne.
Zaista se oni nisu nadali polaganju računa
i potpuno lažnim smatrali su Naše ajete i znakove,
a Mi smo sve pobrojali i zapisali.
"Pa zato kušajte, a Mi ćemo vam patnju samo povećati!"
Zaista bogobojaznima mjesto spasa i uživanja pripada:
bašče i vinogradi,
i djevice čvrstih grudi, godina istih,
i pehari puni.
Tamo prazne besjede i laži neće slušati,
to im je nagrada od Gospodara tvoga, dar dovoljni.
Od Gospodara nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, Svemilosnoga, kome neće moći zboriti.
Na Dan kada Duh i meleci budu u redove poredani, oni neće govoriti. Govorit će samo onaj kome Svemilosni dozvoli, a istinu će reći.
To je Istiniti dan, pa ko hoće, povratak Gospodaru svome prihvatit će.
Mi vas, zaista, na patnju blisku upozoravamo, na Dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti: "Kamo sreće da sam prašina bio!"
Icon