ترجمة سورة النبأ

الترجمة الإندونيسية - المجمع
ترجمة معاني سورة النبأ باللغة الإندونيسية من كتاب الترجمة الإندونيسية - المجمع .
من تأليف: وزارة الشؤون الإسلامية الأندونيسية .

Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
Tentang berita yang besar1545,
____________________
1545. Yang dimaksud dengan "berita yang besar", ialah berita tentang hari berbangkit.
yang mereka perselisihkan tentang ini.
Sekali-kali tidak1546; kelak mereka akan mengetahui,
____________________
1546. Ini adalah sanggahan terhadap pendapat orang-orang kafir Mekah yang mengingkari hari berbangkit dan hari kiamat.
kemudian sekali-kali tidak; kelak mereka akan mengetahui.
Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan,
dan gunung-gunung sebagai pasak?,
dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan,
dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat,
dan Kami jadikan malam sebagai pakaian1547,
____________________
1547. Malam itu disebut sebagai "pakaian" karena malam itu gelap menutupi jagat sebagai pakaian menutupi tubuh manusia.
dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan,
dan Kami bina di atas kamu tujuh buah (langit) yang kukuh,
dan Kami jadikan pelita yang amat terang (matahari),
dan Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah,
supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan,
dan kebun-kebun yang lebat?
Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan,
yaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok,
dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu,
dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorganalah ia.
Sesungguhnya neraka Jahanam itu (padanya) ada tempat pengintai1548,
____________________
1548. Maksudnya di neraka Jahanam ada suatu tempat yang dari tempat itu para penjaga neraka mengintai dan mengawasi isi neraka.
lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas,
mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya,
mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman,
selain air yang mendidih dan nanah,
sebagai pambalasan yang setimpal.
Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab,
dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguh-sungguhnya.
Dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu kitab1549.
____________________
1549. Yang dimaksud dengan "kitab" di sini ialah buku catatan amalan manusia.
Karena itu rasakanlah. Dan Kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain dari azab.
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan,
(yaitu) kebun-kebun dan buah anggur,
dan gadis-gadis remaja yang sebaya,
dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman).
Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak (pula) perkataan dusta.
Sebagai balasan dari Tuhan-mu dan pemberian yang cukup banyak,
Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia.
Pada hari, ketika roh1550 dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar.
____________________
1550. Para ahli tafsir mempunyai pendapat yang berlainan tentang maksud "roh" dalam ayat ini. Ada yang mengatakan "Jibril" ada yang mengatakan "tentara Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā" dan ada pula yang mengatakan "roh manusia".
Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhan-nya.
Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu (hai orang kafir) siksa yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang kafir berkata, "Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah".
Icon