ترجمة سورة المدّثر

Romanian - Romanian translation
ترجمة معاني سورة المدّثر باللغة الرومانية من كتاب Romanian - Romanian translation .


Scoală-te şi previne!

Preamăreşte-L pe Domnul tău!

Curătă-ţi veşmintele!

Fugi de întinăciune!

Nu dărui ca să capeţi mai mult!

Pentru Domnul tău rabdă!

Când se va suna din trâmbiţă,

acea zi va fi o zi grea,

pentru tăgăduitori nu va fi uşoară.

Lasă-mă cu cel pe care singur l-am creat!

O avere întinsă i-am dat

şi fiii care să-i fie martori.

Şi i-am făcut orice înlesnire,

însă el se lăcomeşte să-i dau mai mult!

Ba nu! El s-a încăpăţânat înaintea semnelor Noastre,

însă Eu îl voi sili la greu urcuş!

S-a gândit şi a hotărât.

Să fie omorât precum a hotărât!

Da! Să fie omorât precum a hotărât!

Apoi s-a uitat,

s-a încruntat şi s-a întunecat,

şi spatele a întors îngâmfat.

El spuse: “Nu este decât o vrajă care se leagă!

Nu este decât spusa unui om!”

Îl voi azvârli în Focul mistuitor!

Cum vei şti tu oare ce este Focul mistuitor?

El nu cruţă şi nu lasă,

el este cel care îi înegreşte pe oameni,

iar asupra lui sunt nouăsprezece (păzitori).

Am pus păzitori ai Focului numai îngeri şi n-am făcut din numărul lor decât o încercare pentru cei care au tăgăduit, pentru ca cei care au primit Cartea să se convingă, pentru ca cei care cred să crească în credinţă, pentru ca cei care au primit Cartea şi cei credincioşi să nu se mai îndoiască, pentru ca cei care au boala în inimă şi tăgăduitorii să spună: “Ce voieşte Dumnezeu cu aceasta ca pildă?” Astfel, Dumnezeu rătăceşte pe cine voieşte şi călăuzeşte pe cine voieşte. Şi nimeni afară de El nu cunoaşte oştirile Domnului tău. Aceasta nu este decât o amintire pentru oameni!

Ba nu!... Pe lună!

Pe noapte când se risipeşte!

Pe dimineaţă când mijeşte!

Acela este unul dintre cele mai mari.

Aceasta este o predică oamenilor,

celor dintre voi care vor să iasă înainte ori care vor să rămână în urmă.

Fiece suflet pentru ceea ce a agonisit este chezaş,

afară de cei de-a dreapta.

Aceştia în Grădini se vor întreba

despre nelegiuiţi:

“Cine v-a mânat în Focul mistuitor?”

Ei vor răspunde: “Noi nu am fost dintre cei rugători,

nu am fost printre cei care au ospătat sărmanul,

ci la palavre am stat cu palavragii.

Noi am socotit Ziua Judecăţii o minciună

până când ne-a venit adeverirea.”

Atunci mijlocirea celor mijlocitori nu le va fi de folos.

La ce le-a folosit dacă s-au împotrivit Amintirii,

ca nişte măgari care o iau razna

fugind din faţa leului?

Ba, fiecare dintre ei ar vrea să i se aducă suluri desfăşurate!

Ba nu, căci ei nu se tem de Viaţa de Apoi!

Ba nu, căci aceasta este numai o Amintire,

iar cel care voieşte şi-o aminteşte.

Oamenii nu-şi vor aminti însă decât dacă va voi Dumnezeu, Cel vrednic de temut şi dăruitor de iertare!

Nu! Jur pe Ziua Învierii!
Icon