ترجمة سورة المدّثر

الترجمة السنهالية
ترجمة معاني سورة المدّثر باللغة السنهالية من كتاب الترجمة السنهالية .
من تأليف: فريق مركز رواد الترجمة بالتعاون مع موقع دار الإسلام .

අහෝ පොරවා ගෙන සිටින්නාණනි!
නුඹ නැගී සිට, අවවාද කරනු.
තවද නුඹගේ පරමාධිපති උත්කෘෂ්ට කරනු.
තවද නුඹගේ වස්ත්‍රය පිරිසිදු කරනු.
තවද කිලිට්ටෙන් වළකිනු.
නුඹ අධික වශයෙන් ලබන්නට බලාපොරොත්තු වී උපකාර නොකරනු.
තවද නුඹේ පරමාධිපති වෙනුවෙන් නුඹ ඉවසනු.
හොරණෑවෙහි හඬ නිකුත් කරනු ලැබූ විට
එය දුෂ්කර දිනයක් වනු ඇත.
දේව ප්‍රතික්ෂේපකයින්ට පහසු නොවන
මා හා මා මැවූ අය නුඹ තනි ව අත හැර දමනු.
තවද මම ඔහුට දිගු වශයෙන් ධනය ද
ඉදිරියේ සිටින දරුවන් ද ඇති කළෙමි.
තවද (සියල්ල) පහසු කරමින් මම ඔහුට දිගු හැර දුනිමි.
පසු ව ද මම වැඩියෙන් දිය යුතු යැයි ඔහු ප්‍රිය කරන්නේය.
එසේ නොව නියත වශයෙන්ම ඔහු අපගේ වදන් වලට විරුද්ධ විය.
ඔහුට දරුණු දඬුවමක් මම මතු පටවන්නෙමි.
නියත වශයෙන්ම ඔහු කල්පනා කොට සැලසුම් යෙදුවේය.
ඔහු විනාශ කරනු ලැබීය. ඔහු කෙසේ නම් සැලසුම් කළේද?
පසු ව ද ඔහු විනාශ කරනු ලැබීය. ඔහු කෙසේ නම් සැලසුම් කළේද?
පසු ව ඔහු අධීක්ෂණය කර බැලීය.
පසු ව ඔහු රවා කිපුණේය.
පසු ව ඔහු පිටු පා උඩඟු විය.
එවිට මෙය පැවත එන හූනියමක් මිස නැත.
මෙය මිනිසාගේ ප්‍රකාශයක් මිස නැතැයි” ඔහු පැවසුවේය.
මම ඔහු සකර්(නම් නිරය)ට මතු ඇතුළත් කරමි.
සකර් යනු කුමක්දැ?යි නුඹට දැනුම් දුන්නේ කුමක් ද?
එය (කිසිවක්) ඉතිරි නොකරයි. තවද අත් හැර නොදමයි.
සම දැඩි ලෙස දවාලන්නකි
ඒ මත දහනව දෙනෙකි.
නිරයේ සගයින් මලක්වරුන් මිස (වෙනත් අය) අපි පත් නොකළෙමු. දෙවියන් ප්‍රතික්ෂේප කළවුනට මොවුන්ගේ සංඛ්‍යාව පරීක්ෂණයක් ලෙසින් මිස අපි පත් නොකළෙමු. එය දේව ග්‍රන්ථ දෙනු ලැබූවන් ස්ථාවරත්වයට පත් වනු පිණිසත්ය. තවද දෙවියන් කෙරෙහි විශ්වාසය තැබූවන්ගේ විශ්වාසය වර්ධනය කරනු පිණිසත් දේව ග්‍රන්ථ දෙනු ලැබූවන් හා දෙවියන් කෙරෙහි විශ්වාසය තැබූවන් සැක නොකරනු පිණිසත්ය. එමෙන්ම මෙමගින් උපමාවක් ලෙසින් අල්ලාහ් අදහස් කරනුයේ කුමක්දැයි තම සිත් තුළ රෝග ඇතිවුන් හා දෙවියන් ගැන ප්‍රතික්ෂේප කළවුන් පවසනු පිණිසත්ය. එලෙස අල්ලාහ් තමන් අභිමත කරන අය නොමග යවයි. තවද තමන් අභිමත කරන අයට මග පෙන්වයි. නුඹගේ පරමාධිපතිගේ සේනාව ගැන ඔහු හැර වෙනත් කිසිවෙක් නොදනී. මෙය මිනිසුනට මෙනෙහි කිරීමක් මිස නැත.
එසේ නොව සඳු මත දිවුරමින්
රාත්‍රිය ගෙවී යන විට එය මත දිවුරමින්.
අරුණෝදය උදා වන විට එය මත දිවුරමින්.
නියත වශයෙන්ම එය (නිරය) බලවත් දැයින් එකකි.
මිනිසාට අවවාදයක් වශයෙනි.
එය නුඹලා අතුරින් පෙරට යාමට හෝ පසුබැස රැඳෙන්නට කැමති අය වෙනුවෙනි.
සෑම ආත්මයක්ම තමන් උපයා ගත් දෑ වෙනුවෙන් ඇපය.
නමුත් දකුණුපස ජනයා හැර.
ඔවුන් ස්වර්ග උයන් මත සිට විමසති.
වැරදි කරුවන්ගෙන්
නුඹලා සකර් තුළට ගෙන ආවේ කුමක්දැයි
අපි සලාත් ඉටු කරන්නන් අතුරින් නොවූයෙමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ.
තවද අපි දිළිඳුන්ට ආහාර සපයමින් නොසිටියෙමු.
තවද අපි ඵලක් නැත්තන් සමග වී නිෂ්ඵල කතාවන්හි නිරත ව සිටියෙමු.
තවද අපි විනිශ්චය දිනය බොරු කරමින් සිටියෙමු.
ස්ථීර දෑ අප වෙත පැමිණෙන තෙක්
එහෙයින් මැදිහත්වන්නන්ගේ මැදිහත්වීම ඔවුනට ඵලක් නොවන්නේය.
එහෙයින් ඔවුනට කුමක් වී ද? ඔවුන් මෙනෙහි කිරීම පිටුදකින්නේය
ඔවුන් තැති ගත් බූරුවන් මෙනි
සිංහ ගොදුරින් පලා යන
එසේ නොව දිගු හරින ලද පත්‍රිකාවන් තමන්ට ද දෙනු ලැබිය යුතු යැයි ඔවුන් අතුරින් සෑම කෙනෙකුම අපේක්ෂා කරනු ඇත.
එසේ නොව ඔවුන් මතු ලොව පිළිබඳ බිය නොවෙති.
එසේ නොව නියත වශයෙන්ම එය උපදෙසකි.
එහෙයින් කවරෙකු අභිමත කරන්නේ ද ඔහු එයින් උපදෙස් ලබත්වා!
අල්ලාහ් අභිමත කරන්නේ නම් මිස ඔවුහු උපදෙස් නොලබති. ඔහු බැතිමත්කම ලබන්නට සුදුස්සාය. එමෙන්ම සමාව දායාද කරන්නට ද සුදුස්සාය.
Icon