ترجمة سورة المدّثر

الترجمة البشتوية
ترجمة معاني سورة المدّثر باللغة البشتوية من كتاب الترجمة البشتوية .
من تأليف: زكريا عبدالسلام .

74-1 اى په جامه كې نغښتونكیه!
74-2 ته پورته شه، نو (خلق) ووېروه
74-3 او نو د خپل رب لويي بیانوه
74-4 او نو خپلې جامې پاكې ساته
74-5 او ګناه (او بتان) نو ترك كړه
74-6 او (داسې) احسان مه كوه چې بدل (او ډېرول) يې غواړې
74-7 او خاص د خپل رب لپاره، پس صبر كوه
74-8 نو كله چې په شپېلۍ كې پوكى وكړى شي
74-9 نو په دغه وخت كې دغه ډېره سخته ورځ ده
74-10 په كافرانو باندې اسانه نه ده
74-11 ته پرېږده ما او هغه څوك چې ما دى يواځې پیدا كړى دى
74-12 او (بیا مې) ده ته ډېر زیات مال وركړ
74-13 او زامن حاضر (باشه)
74-14 او ده ته مې فراخي وركړه، ډېره فراخي
74-15 بیا دى طمع لري چې زه به ده ته لا زیات وركړم
74-16 هیڅكله هم نه، بېشكه دى زمونږ له ایتونو سره ډېر عناد كوونكى (مخالف) و
74-17 ژر به زه ده ته ډېر سخت تكلیف وركړم
74-18 بېشكه ده فكر وكړ او اندازه يې وكړه
74-19 پس دى دې هلاك كړى شي، ده څنګه اندازه وكړه؟
74-20 بیا دې هلاك كړى شي، ده څنګه اندازه وكړه
74-21 بیا يې وكتل
74-22 بیا يې مخ تریو كړ او وچولى (تندى) يې بوټ كړ
74-23 بیا يې شا كړه او لويي يې وكړه
74-24 نو ده وویل: نه دى دا (قرآن) مګر داسې جادو چې رانقل كولى شي
74-25 نه دى دا مګر د انسان قول
74-26 ژر به زه دى د دوزخ اور ته داخل كړم
74-27 او ته څه شي پوه كړې چې سقر (د دوزخ اور) څه شى دى
74-28 دى به نه باقي ساتي او نه به پرېږدي
74-29 انسان لره ډېر سوځوونكى دى
74-30 په ده باندې نولس(ملايك) مقرر دي
74-31 او مونږ د دوزخ څوكيداران نه دي ګرځولي مګر ملايك او مونږ د دوى شمېر نه دى ګرځولى مګر ازمېښت د هغو كسانو لپاره چې كافران شوي دي، د دې لپاره چې هغه كسان یقین وكړي چې كتاب ورته وركړى شوى دى او د هغو كسانو ایمان زیات شي چې ایمان يې راوړى دى او شك ونه كړي هغه كسان چې كتاب ورته وركړى شوى دى او مومنان او د دې لپاره چې هغه كسان ووايي چې د هغوى په زړونو كې مرض دى او كافران: الله په دې سره د مثال په لحاظ څه اراده كړې ده. همداسې الله ګمراه كوي چا ته چې وغواړي او هدایت وركوي چا ته چې وغواړي او ستا د رب لښكرې نه پېژني مګر هم دى. او نه دى دا مګر د خلقو لپاره نصیحت (او پند)
74-32 هیڅكله داسې نه ده، قسم دى په سپوږمۍ
74-33 او په شپې باندې كله چې شا كړي
74-34 او په سبا باندې كله چې روښانه شي
74-35 بېشكه دغه (اور د سقر) یقینًا په لویو (بلاګانو) كې یو دى
74-36 چې انسان لره وېروونكى دى
74-37 هغه چا لره چې په تاسو كې غواړي چې وړاندې شي، یا وروسته شي
74-38 هر نفس به د خپلو كړو په بدل كې ګاڼه (ګرو) وي
74-39 غیر له ښي اړخ والاو نه
74-40 (دوى به) په جنتونو كې وي، یو تر بله به پوښتنې كوي
74-41 د مجرمانو (كافرانو) په باره كې
74-42 (مومنان به مجرمانو ته وايي:) تاسو په دوزخ كې څه شي داخل كړي یئ؟
74-43 دوى به ووايي: مونږ له لمونځ كوونكو ځنې نه وو
74-44 او مسكین ته به مو طعام نه وركاوه
74-45 او له باطل ویونكو سره به مونږ په باطلو خبرو كې ننوتلو
74-46 او مونږ به د بدلې ورځ دروغ ګڼله
74-47 تر دې پورې چې مونږ ته یقین راغى
74-48 نو دوى ته د سفارش كوونكو سفارش فايده نه رسوي
74-49 نو په دوى څه شوي دي چې له نصیحت (قرآن) نه مخ ګرځوونكي دي
74-50 ګویا كې دوى تښتېدونكي ځنګلي خره دي
74-51 چې له زمري نه تښتي
74-52 بلكې په دوى كې هر یو سړى غواړي چې ده ته خورې كړى شوې صحیفې (پاڼې) وركړى شي
74-53 هیڅكله داسې نه ده بلكې دوى له اخرت نه نه وېرېږي
74-54 هیڅكله داسې نه ده، بېشكه دا (قرآن) نصیحت دى
74-55 نو څوك چې غواړي (نو) له ده نه دې پند واخلي
74-56 او دوى نصیحت (او پند) نه اخلي مګر كه الله يې وغواړي. هم دى د وېرې لايق دى او د بخښنې اهل دى
Icon