ترجمة سورة المدّثر

الترجمة التركية - شعبان بريتش
ترجمة معاني سورة المدّثر باللغة التركية من كتاب الترجمة التركية - شعبان بريتش .
من تأليف: شعبان بريتش .

Ey (elbisesine) bürünen!
Kalk ve uyar!
Ve Rabbinin tekbir et!
Elbiseni temizle.
Pislikten uzak dur!
Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma.
Rabbin için sabret.
Sûr’a üflendiği zaman;
İşte o gün zor bir gündür.
Kâfirler için hiç kolay değildir.
Beni, yarattığım kimse ile yalnız bırak.
Ona pek çok mal verdim.
Göz önünde hazır oğullar verdim.
Ona döşeyip, verdikçe verdim.
Daha da artırmamı umuyor.
Asla! Çünkü o, ayetlerimize karşı inatçı oldu.
Onu sarp bir yokuşa zorlayıp, süreceğim.
Çünkü o düşündü, ölçtü ve biçti.
Kahrolası nasıl da ölçtü biçti!
Sonra (yine o) kahrolası, nasıl (da) ölçtü biçti!
Sonra baktı.
Sonra kaşlarını çatıp, surat astı.
Sonra da arkasını dönüp büyüklendi.
Ve şöyle dedi: Bu sadece öğretile gelen bir sihirdir.
Bu insan sözünden başka bir şey değil.
Onu Sekar’a sokacağım.
Sekar’ın ne olduğunu bilir misin sen?
Geride bir şey koymaz, bırakmaz.
Derileri yakıp kavurur.
Üzerinde on dokuz (melek) vardır.
Biz kendilerine kitap verilenler kesin bir bilgiyle inansın, iman edenlerin imanları artsın, kendilerine kitap verilenler ile iman edenler şüpheye kapılmasın, kalplerinde bir hastalık olanlar ile küfre sapanlar da, “Allah, bu örnekle (on dokuz sayısı ile) neyi anlatmak istedi?” desin diye o ateşin koruyucularını, meleklerden başkasını kılmadık ve onların sayısını da kâfirler için yalnızca bir fitne/imtihan yaptık. Allah, dilediğini işte böyle saptırır, dilediğine de hidayet eder. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilemez. Bu, insanlar için bir öğütten başka bir şey değildir.
Ay’a yemin olsun ki;
Dönüp gelen geceye;
Aydınlanan sabaha;
Ki o, büyük bir şeydir.
İnsanlar için bir uyarıcıdır
Sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için (uyarıcıdır).
Her nefis, kazandığına karşılık bir rehindir.
Ancak sağdakiler başka.
Cennet içinde soruştururlar.
Suçlulara:
Sizi Cehennem'e sevkeden nedir?
"Namaz kılanlardan değildik" dediler.
Miskinleri/fakirleri doyurmuyorduk.
Batıla dalanlarla biz de dalıyorduk.
Hesap gününü yalanlıyorduk.
Ölüm bize gelene dek.
Artık şefaatçilerin şefaati onlara bir yarar sağlamaz.
Öyleyse, onlara ne oluyor da uyarıdan yüz çeviriyorlar?
Sanki onlar, yaban eşekleri gibidir.
Aslandan kaçan…
Belki de onların her biri (gökten inip) önlerine açılmış bir sahife verilmesini istiyorlar.
Hayır! Aksine onlar ahiretten korkmuyorlar.
Gerçek şu ki bu bir öğüttür.
Öğüt almak isteyen kimseye…
Allah dilemedikçe öğüt almazlar. Kendisinden korkulmaya layık olan O’dur, bağış sahibi O’dur
Icon